xsul.xbeans_document_invoker
Classes 
XBeansDocumentInvoker